top of page

ตารางเรียน

Rising Star Dance Studio ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน คุณครูของเราสามารสื่อสารได้หลายภาษาทั้งอังกฤษ ไทย หรือ ญี่ปุ่น

วันจันทร์

เวลา (นาที)

10:00 - 11:30 (90)

คลาสเรียน

อายุ

ครูผู้สอน

ผู้ใหญ่

ยูโกะ

ภาษาที่ใช้สอน

ENG / 日本語 / ไทย

16:30 - 17:25 (55)

6-10 

มาร์คกี้

ENG / ไทย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละคลาส กรุณากดที่ ชื่อคลาส 

วันอังคาร

เวลา (นาที)

15:10 - 15:55 (45)

คลาสเรียน

อายุ

3-4

ครูผู้สอน

อ๊อน

ภาษาที่ใช้สอน

ENG / ไทย

16:05 - 17:00 (55)

5-7

อ๊อน

ENG / ไทย

วันพุธ

เวลา (นาที)

16:20 - 17:50 (90)

คลาสเรียน

อายุ

10-15

ครูผู้สอน

เฟย์

ภาษาที่ใช้สอน

ENG / 日本語 / ไทย

17:55 - 19:25 (90)

10+

Fay

19:30 - 21:00 (90)

ผู้ใหญ่

ยูโกะ

ENG / 日本語 / ไทย

ENG / 日本語 / ไทย

วันพฤหัสบดี

เวลา (นาที)

16:30 - 17:45 (75)

17:50 - 19:20 (90)

คลาสเรียน

อายุ

7-9

10+

ครูผู้สอน

เฟย์

เฟย์

ภาษาที่ใช้สอน

ENG / 日本語 / ไทย

ENG / 日本語 / ไทย

วันพุธ

เวลา (นาที)

10:00 - 11:30 (90)

16:30- 18:00 (90)

คลาสเรียน

อายุ

Teens-Adults

10+

ครูผู้สอน

Fay

ยูโกะ

ภาษาที่ใช้สอน

ENG / 日本語 / ไทย

ENG / 日本語 / ไทย

18:05 - 19:35 (90)

10+

Yuko

ENG / 日本語 / ไทย

วันเสาร์

เวลา (นาที)

คลาสเรียน

อายุ

ครูผู้สอน

ภาษาที่ใช้สอน

09:00 - 10:30 (90)

10:40 - 11:55 (75)

12:00 - 12:55 (55)

13:00 - 13:45 (45)

14:00 - 15:30 (90)

16:00 - 17:30 (90)

Contemporary Dance

17:40 - 19:10 (90)

9-12

7-9

5-7

3-4

13+

10+

10+

เฟย์

เฟย์

อ๊อน

อ๊อน

ยูโกะ

Ohm

ลินน์

ENG / 日本語 / ไทย

ENG / 日本語 / ไทย

ENG / ไทย

ENG / ไทย

ENG / 日本語 / ไทย

ENG / ไทย

ENG

Private Class is available upon request.

ENROLLMENT

สมัครเรียน

  • ลงทะเบียนเรียนเป็นเทอม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอน

  • นักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนระหว่างเทอม สามารถชำระค่าเล่าเรียนตามจำนวนชั่วโมงเรียนที่เหลืออยู่ในเทอมนั้นๆได้

  • หากได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอน นักเรียนที่ขาดเรียนสามารถมาเรียนชดเชยได้ภายในเทอมเท่านั้น

  • ลงทะเบียนเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% 

​​

  • ลงทะเบียนเรียน 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 15

  • Rising Star Dance Studio ขอสงวนสิทธิ์ในการทดลองเรียนฟรี หากมีความประสงค์จะทดลองเรียน นักเรียนสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นครั้งได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือติดต่อเรา

ขอบคุณที่ติดต่อ Rising Star Dance Studio ทางเราจะติดต่อกลับไป

กฎระเบียบ

  • ขอความร่วมมือในการมาเรียนให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนการสอน

  • Rising Star Dance Studio จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเสียหายและสูญหายในทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ

bottom of page